TrustedTablets ✔️ Ögon Vård

 • Acular

  Ketorolac Tromethamine0.4% 5ml

  Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.
  Mer Info

  kr 169.13
 • Alphagan

  Brimonidine Tartrate0.10% 5/0.15% 5ml

  Alphagan minskar mänden vätska i ögat för att in sin tur minska trycket i ögat. Alphagan (för ögat) används för att behandla starr och/eller högt tryck i ögat.
  Mer Info

  kr 304.41
 • Ansaid

  Flurbiprofen0.03% 5/0.03% 10ml

  Ansaid är ögondroppar, som används för att behandla mios under operationer och förebyggande av utvecklingen av reaktiv postoperativ inflammation i ögonen.
  Mer Info

  kr 81.12
 • Azopt

  Brinzolamide1% 5ml

  Azopt minskar mängden vätska i ögat för att i sin tur minska trycket i ögat. Azpot (för ögat) används för att behandla olika sorters starr och andra orsaker till högt tryck i ögat.
  Mer Info

  kr 439.78
 • Besivance

  Besifloxacin0.6% 5ml

  Besivance ophthalmic används för att behandla bakteriella ögoninfektioner. Besifloxacin tillhör en klass av läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta läkemedel behandlar endast bakteriella ögoninfektioner. Det kommer inte att fungera för andra typer av ögoninfektioner (såsom infektioner som orsakas av virus, svampar, mykobakterier).
  Mer Info

  kr 202.95
 • Betoptic

  Betaxolol0.5% 5ml

  Betaxolol är en betablockerare som minskar trycket i ögat. Betaxolol är ett oftalmiskt läkemedel (för ögonen) som används för att behandla glaukom med öppen vinkel och andra orsaker till högt tryck i ögat.
  Mer Info

  kr 81.14
 • Bimatoprost

  Bimatoprost0.03% 3ml

  Generic Bimatoprost reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Bimatoprost ophthalmic (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eyes.
  Mer Info

  kr 507.53
 • Ciloxan

  Ciprofloxacin0.3% 5ml

  Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria.
  Mer Info

  kr 71.07
 • Cosopt

  Dorzolamide, Timolol 2% + 0.5% 5ml

  Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye.
  Mer Info

  kr 338.25
 • Cyclogyl

  Cyclopentolate1% 5ml

  Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing.
  Mer Info

  kr 50.76
 • Flarex

  Fluorometholone0.1% 5ml

  Flarex is a glucocorticosteroid for topical application in the form of eye drops. Therapeutic efficacy is manifested in its anti-inflammatory, anti allergic and anti-exudative action, due to its vasoconstrictor effect. The remedy is designed for the treatment of inflammatory diseases of the conjunctiva, the cornea, the anterior part of the eye.
  Mer Info

  kr 202.95
 • Lotemax

  Loteprednol0.5% 5ml

  Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.
  Mer Info

  kr 101.53
 • Melatonin

  Melatonin3mg

  Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
  Mer Info

  kr 4.51
 • Mydriacyl

  Tropicamide1% 5ml

  Mydriacyl slappnar av muskler i ögat. Detta vidgar pupillen så att den inte reagerar när din läkare lyser ett undersökningsljus i ögat. Mydriacyl (för ögonen) används för att vidga pupillen för en ögonundersökning eller annan diagnostisk procedur.
  Mer Info

  kr 213.10
 • Ocuflox

  Ofloxacin0.3% 5ml

  Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older.
  Mer Info

  kr 50.76
 • Optivar

  Azelastine0.05% 15ml

  Optivar Ophthalmic används för att behandla kliande ögon som orsakas av allergier (allergisk konjunktivit). Azelastine tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer och som är ansvariga för allergiska symtom.

  Mer Info

  kr 70.97
 • Pilagan

  Pilocarpine2% 5ml

  Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye).
  Mer Info

  kr 55.75
 • Restasis

  Cyclosporine0.05% 3ml

  Cyclosporine is an immunosuppressant. Cyclosporine ophthalmic (for use in the eye) can increase tear production that has been reduced by inflammation in the eye(s). Cyclosporine ophthalmic is used to treat chronic dry eye that may be caused by inflammation.
  Mer Info

  kr 253.71
 • Restasis®

  Cyclosporine0.05% 0.4ml

  Restasis® - ophthalmic emulsion containing 0.05% of cyclosporine, made by Allergan, which is indicated to increase tear production in patients whose tear production is presumed to be suppressed due to ocular inflammation associated with keratoconjunctivitis sicca. Increased tear production was not seen in patients currently taking topical anti-inflammatory drugs or using punctal plugs.
  Mer Info

  kr 55.83
 • Timoptic

  Timolol0.5% 5ml

  Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma.
  Mer Info

  kr 50.76
 • Tobradex

  Tobramycin/dexamethasone0.1%/0,3% 10ml

  Tobradex ophthalmic används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobramycin är ett antibiotikum. Det används för att behandla bakteriella infektioner. Dexamethasone är en steroid. Dexamethasone ophthalmic används för att behandla svullnad i samband med bakteriella infektioner i ögat.
  Mer Info

  kr 50.66
 • Tobrex

  Tobramycin0.3% 5ml

  Tobrex (för ögonen) används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobrex kommer inte att behandla en viral eller svampinfektion i ögat. Tobrex är avsedd för behandling av endast bakterieinfektioner.
  Mer Info

  kr 162.34
 • Travatan®

  Travoprost2.5ml

  Travoprost är en analog av prostaglandin. Det fungerar för att minska trycket i ögat genom att öka mängden vätska som dräneras från ögat. Ögondroppar Travoprost används för att behandla glaukom med öppen vinkel och andra orsaker till högt tryck i ögat (okulär hypertoni).
  Mer Info

  kr 710.58
 • Trusopt

  Dorzolamide2% 5ml

  Truspot minskar mängden vätska i ögat för att minska trycket inuti ögat. Trusopt (för ögonen) används för att behandla starr och andra orsaker till högt tryck i ögat.
  Mer Info

  kr 287.49
 • Xalacom

  Latanoprost + Timolol0.005% + 0.5% 2.5ml

  Xalacom - eye drops, related to combined antiglaucoma drugs. The drops contain 2 active components: timolol maleate, which reduces the accumulation of moisture, watery consistency in the ciliary epithelium and latanoprost, which reduces the intraocular pressure due to the acceleration of the outflow of water accumulated. The drops act already during the first hour after the beginning of their use and maximum efficiency develops after six-eight hours.
  Mer Info

  kr 406.00
 • Xalacom®

  Latanoprost + Timolol2.5ml

  Xalacom® är ett kombinerat läkemedel mot glaukom med miotisk effekt. Varje ml av Xalacom® innehåller Latanoprost 50mcg och Timolol Maleate LP motsvarande timolol 5 mg. Dessa substanser bidrar till en effektiv minskning av ökat intraokulärt tryck på grund av två olika verkningsmekanismer, vilket bidrar till en bättre klinisk effekt jämfört med monoterapi.
  Mer Info

  kr 558.29
 • Xalatan

  Latanoprost0.005% 2.5ml

  Generic Xalatan reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Generic Xalatan (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye.
  Mer Info

  kr 304.41
 • Zovirax Ophtalmic

  Acyclovir3% 5g

  Zovirax är en oftalmisk salva som används för behandling av herpes och andra virusinfektioner i ögat. Aciclovir (den huvudsakliga ingrediensen i Zovirax) tillhör antivirala läkemedel. Denna medicin fungerar genom att stoppa produktionen av herpes simplexviruset. OBS! Denna salva hjälper till att bli av med viruset bara i ditt öga, inte i din kropp.
  Mer Info

  kr 152.19

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

 • Hej, tack,
  beställningen mottogs förra veckan utan några som helst problem, effekten av detta....... nu är jag mycket upptagen med mina flickvänner. - Tack

 • Trusted Tablets 911

Delivery of Generics around the world just in time