TrustedTablets ✔️ Rakovina

 • Alkeran

  Melphalan2mg

  Alkeran je protirakovinné ("antineoplastické" nebo "cytotoxické") léčivo chemoterapie. Tento lék je klasifikován jako "alkylační činidlo". Alkeran se používá k léčbě mnohočetného myelomu, rakoviny vaječníků, neuroblastomu, rabdomyosarkomu, rakoviny prsu, melanomu. Tablety mohou být také použity v některých režimech kondicionování před transplantací kostní dřeně.
  Více Info

  Kč 162.51
 • Arimidex

  Anastrozole1mg

  Generic Arimidex is used for treating breast cancer in women who have been through menopause, including women with disease progression after tamoxifen therapy.
  Více Info

  Kč 189.59
 • Aromasin

  Exemestane25mg

  Aromasin je lék určený pro ženy po menopauze. Snižuje hladinu estrogenu, čímž může zpomalit růst některých druhů nádorů prsu. Aromasin se používá k léčbě nádoru prsu u žen po menopauze. Obvykle je podáván ženám, u kterých došlo po operaci nebo ozařování nádoru k nové progresi, případně pokud protinádorová terapie neúčinkuje.
  Více Info

  Kč 81.25
 • Casodex

  Bicalutamide50mg

  Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines.
  Více Info

  Kč 100.82
 • Cytoxan

  Cyclophosphamide50mg

  Generic Cytoxan is used for treating certain types of the following cancers: lymphoma, multiple myeloma, leukemia, mycosis fungoides, neuroblastoma, ovarian cancer, eye cancer and breast cancer. It is usually used in combination with other medicines. It may also be used to treat certain kidney problems (nephrotic syndrome) in children.
  Více Info

  Kč 18.03
 • Droxia

  Hydroxyurea500mg

  Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck.
  Více Info

  Kč 64.79
 • Eulexin

  Flutamide250mg

  Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer.
  Více Info

  Kč 34.91
 • Femara

  Letrozole2.5mg

  Generic Femara je hormonální lék, který snižuje hladinu estrogenu u žen po menopauze. Zpomaluje růst některých typů nádorů prsu, které pro svůj vývoj potřebují estrogen. Letrozol se používá k léčbě rakoviny prsu a dělohy po menopauze. Často se podává ženám, které užívaly tamoxifen (Nolvadex, Soltamox) po dobu 5 let.
  Více Info

  Kč 14.44
 • Gleevec

  Imatinib100/400mg

  Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system.
  Více Info

  Kč 173.34
 • Kisqali

  Ribociclib200mg

  Generic Kisqali (ribociclib) je lék proti rakovině, který narušuje růst a šíření rakovinných buněk v těle. Používá se k léčbě rakoviny prsu související s hormonem u žen. Přípravek Ribociclib se používá pouze tehdy, pokud vaše testy na rakovinu je negativní na protein (receptor lidského epidermálního růstového faktoru 2 (HER2)). HER2 protein může urychlit růst rakovinných buněk. Tento léčivý přípravek se používá v případech, kdy rakovina progredovala nebo se rozšířila do jiných částí těla po jiné léčbě. Kisqali se obvykle podává v kombinaci s jiným lékem proti rakovině, jako je letrozol (Femara) nebo fulvestrant (Faslodex).
  Více Info

  Kč 1341.41
 • Kytril

  Granisetron1mg

  Generic Kytril is used for preventing nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy and radiation.
  Více Info

  Kč 46.05
 • Leukeran

  Chlorambucil2/5mg

  Leukeran je lék proti rakovině, který narušuje růst a šíření rakovinných buněk v těle. Chlorambucil se používá k léčbě několika typů rakoviny, včetně Hodgkinovy choroby a některých typů leukémie nebo lymfomu.
  Více Info

  Kč 70.42
 • Melatonin

  Melatonin3mg

  Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.
  Více Info

  Kč 9.63
 • NeoMercazole

  Carbimazole5/10/20mg

  NeoMercazole tablety obsahují carbimazole, antityroidní lék používaný k léčbě hyperaktivní štítné žlázy nebo hyperaktivní štítné žlázy, známý také jako Graveova choroba nebo struma, ke snížení vysoké hladiny hormonu štítné žlázy.
  Více Info

  Kč 27.08
 • Nexavar

  Sorafenib200mg

  Nexavar je onkologický lék, který brání růstu a šíření rakovinných buněk v těle. Nexavar se používá k léčbě rakoviny jater, štítné žlázy nebo ledvin (pokročilého karcinomu z renálních buněk).
  Více Info

  Kč 173.35
 • Nolvadex

  Tamoxifen10/20mg

  Generický přípravek Nolvadex se používá k léčbě rakoviny prsu, která se rozšířila do jiných míst v těle. Používá se spolu s dalšími léčivými přípravky k léčbě jiných typů rakoviny prsu. Používá se u žen s vysokým rizikem rakoviny prsu a u žen s DCIS (po chirurgickém zákroku a ozařování) ke snížení rizika vzniku rakoviny prsu.
  Více Info

  Kč 9.03
 • Premarin

  Conjugated Estrogens Usp0.625mg

  Obecný Premarin je používán k léčbě určitých syptomů menopauzy (horečky, vaginální suchosti, svědění). U některých pacientů se používá k prevenci osteoporózy (slábnutí kosti) po menopauze. Také se u některých pacientů používáje k léčbě nízké hladiny estrogenu, rakoviny prostaty nebo prsu.
  Více Info

  Kč 44.50
 • Rheumatrex

  Methotrexate2.5/10mg

  Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients.
  Více Info

  Kč 16.31
 • Synthroid

  Levothyroxine25/50/88/100/200mcg

  Generic Synthroid je používán k léčbě hypotyreózy a dále k léčbě nebo potlačení různých druhů strumy. Kromě toho se používá při chirurgických zákrocích nebo spolu s jinými léky pro ošetření různých druhů karcinomu štítné žlázy.
  Více Info

  Kč 360.80
 • Tarceva

  Erlotinib150mg

  Generický přípravek Tarceva (erlotinib) je onkologický lék, který brání růstu rakovinných buněk a zpomaluje jejich šíření v organismu. Erlotinib se využívá k léčbě nemalobuněčných karcinomů plic a slinivky břišní, které metastázují do jiných částí těla. Erlotinib se obvykle podává po jiných onkologických léčivech, jejichž nasazení nebylo úspěšné.
  Více Info

  Kč 722.29
 • Tasigna

  Nilotinib200mg

  Nilotinib je lék proti rakovině, který brání růstu a šíření rakovinných buněk v těle. Nilotinib se používá k léčbě rakoviny nazývané Chronická myeloidní leukémie (CML) u dospělých a dětí od 1 roku. Nilotinib se obvykle podává po neúspěšné léčbě jinými léky.
  Více Info

  Kč 464.33
 • Vepesid

  Etoposide50mg

  Generic Vepesid is used for treating patients with lung cancer and recurrent testicular tumors. It is used in combination with other cancer medications. VePesid is an antineoplastic. It works by stopping the tumor cells from dividing (mitosis), which prevents the spread of certain types of cancer.
  Více Info

  Kč 216.68
 • Xeloda

  Capecitabine500mg

  Generic Xeloda is an antimetabolite. It works by interfering with the production of proteins necessary for cancer cell growth and reproduction. Treating certain types of breast, colon, or colorectal cancer in some patients.
  Více Info

  Kč 426.14
 • Xtandi

  Enzalutamide40mg

  Enzalutamide je antiandrogenní lék. Funguje v těle tak, že zabraňuje působení androgenů (mužských hormonů). Enzalutamid se používá k léčbě rakoviny prostaty. Enzalutamid se používá spolu s jinými léky nebo s chirurgickým zákrokem.
  Více Info

  Kč 928.67
 • Zytiga

  Abiraterone250mg

  Abirateron působí tak, že snižuje tvorbu androgenu v těle. Androgeny jsou mužské hormony, které mohou podpořit růst nádorů prostaty. Abirateron se používá společně s léčbou steroidy (prednisone nebo methylprednisolone) k léčbě rakoviny prostaty, která se rozšířila do dalších částí těla. Abirateron se používá u mužů, jejichž rakovinu prostaty nelze léčit chirurgickým zákrokem nebo jinými léky.
  Více Info

  Kč 216.69

Země, jazyk a měna

Náš platební program je certifikovaný:

Secure shopping certificates

 • Dobré ráno,
  generická V je přesně taková, jakou jsem čekal, díky ní je vše ještě lepší než dříve a cena je po celou dobu stejná. Pocity úzkosti jsou pryč!
  Moc Vám děkuji za Vaši pomoc. - S pozdravem, Martin

 • Trusted Tablets 911

Delivery of Generics around the world just in time