TrustedTablets ✔️ Urinvägarna

 • Actigall

  Ursodiol (ursodeoxycholic)150/300mg

  Generic Actigall is used for treating and preventing gallstones.
  Mer Info

  kr 16.39
 • Aldactone

  Spironolactone25/100mg

  Generisk Aldactone används för behandling av svullnad och vätskeansamling hos patienter med kronisk hjärtsvikt, cirros eller njursjukdom (nefrotiskt syndrom). Det används också för behandling av högt blodtryck. Den kan också användas för att behandla eller förebygga lågt kaliumvärde i blodet.
  Mer Info

  kr 5.07
 • Aygestin

  Norethindrone Acetate5mg

  Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).
  Mer Info

  kr 8.23
 • Cycrin

  Medroxyprogesterone2.5/10mg

  Generic Cycrin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometrial hyperplasia).
  Mer Info

  kr 6.65
 • DDAVP

  Desmopressin200mcg

  Generisk DDAVP är en konstgjord hormon som i vanliga fall produceras i hypofysen Hormonet är viktigt för funktioner såsom blodtryck, njurar och förbrukning av vatten i kroppen. Generisk DDAVP används för att behandla sängvätning, diabetes insipidus och ökda törst som ett result av operation eller skada av huvudet.
  Mer Info

  kr 23.35
 • Demadex

  Torsemide10/20mg

  Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure.
  Mer Info

  kr 6.20
 • Detrol

  Tolterodine1/2/4mg

  Generic Detrol is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.
  Mer Info

  kr 12.15
 • Detrol LA

  Tolterodine4mg

  Generic Detrol LA is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.
  Mer Info

  kr 32.79
 • Diamox

  Acetazolamide250mg

  Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness.
  Mer Info

  kr 7.05
 • Enablex

  Darifenacin7.5/15mg

  Generic Enablex reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Enablex is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).
  Mer Info

  kr 15.23
 • Frumil

  Amiloride And Furosemide5mg + 40mg

  Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs.
  Mer Info

  kr 9.02
 • Furadantin

  Nitrofurantoin50/100mg

  Generic Furadantin is used for treating and preventing urinary tract infections caused by certain bacteria.
  Mer Info

  kr 7.71
 • Lasix

  Furosemide40/100mg

  Generic Lasix används för att behandla högt blodtryck och vätskeansamling hos patienter med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom.
  Mer Info

  kr 3.58
 • Lozol

  Indapamide1.5/2.5mg

  Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body.
  Mer Info

  kr 11.28
 • Lozol SR

  Indapamide1.50/2.5mg

  Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure.
  Mer Info

  kr 10.93
 • Melatonin

  Melatonin3mg

  Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
  Mer Info

  kr 4.51
 • Myrbetriq

  Mirabegron50mg

  Mirabegron reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Mirabegron is used to treat overactive bladder with symptoms of frequent or urgent urination and urinary incontinence.
  Mer Info

  kr 20.30
 • Norlutate

  Norethindrone Acetate5mg

  Generic Norlutate is used to treat women with abnormal bleeding from the uterus. It is also used to treat women who have stopped having menstrual periods for several months (amenorrhea) but who are not pregnant or going through menopause.
  Mer Info

  kr 10.32
 • Noroxin

  Norfloxacin400mg

  Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract.
  Mer Info

  kr 9.02
 • Oxytrol

  Oxybutynin2.5/5mg

  Generic Oxytrol reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. It is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, incontinence (urine leakage) and increased nighttime urination.
  Mer Info

  kr 7.23
 • Pentasa

  Mesalamine400/500mg

  Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).
  Mer Info

  kr 7.89
 • PhosLo

  Calcium Acetate667mg

  Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure.
  Mer Info

  kr 6.44
 • Pyridium

  Phenazopyridine200mg

  Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract.
  Mer Info

  kr 7.90
 • Renagel

  Sevelamer Hydrochloride400/800mg

  Generic Renagel is used for reducing the amount of phosphorus in the blood in patients with chronic kidney disease who are on dialysis.
  Mer Info

  kr 37.06
 • Rocaltrol

  Calcitriol0.25mcg

  Generic Rocaltrol is used for managing certain conditions caused by high or low parathyroid hormone levels. It is used to manage low blood calcium levels in patients who are on chronic kidney dialysis.
  Mer Info

  kr 16.92
 • Tribenzor

  Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

  Tribenzor innehåller en kombination av amlodipin, hydroklortiazid och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som slacknar (bredar) blodkärl och förbättrar blodflödet. Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (en vattenpill) som hjälper din kropp att förhindra absorbering av för mycket salt vilket kan orsaka vätskeretention. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonist som förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Tribenzor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).
  Mer Info

  kr 20.30
 • Urecholine

  Bethanechol25mg

  Generic Urecholine is a diuretic, which stimulates your bladder. It is used to cure urinary retention, in other words difficulty urinating, which may be experienced after surgery, after delivery etc.
  Mer Info

  kr 12.69
 • Urispas

  Flavoxate200mg

  Generic Urispas (Flavoxate) is an anticholinergic agent used to treat bladder or bowel spasms and in combination with other medicines to treat ulcers.
  Mer Info

  kr 13.54
 • Vesicare

  Solifenacin5/10mg

  Generic Vesicare reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Vesicare is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).
  Mer Info

  kr 24.25
 • Zyloprim

  Allopurinol100/300mg

  Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming.
  Mer Info

  kr 5.64

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates

 • Hej.
  Jag vill bara säga tack för er snabba och effektiva service .. tabletterna ankom inom den angivna tidsramen .. Har vidarebefordrat er adress, vet inte om den använts eller inte ..
  Hälsningar ... och glad jul från svensken i Frankrike .. - Kent

 • Trusted Tablets 911

Delivery of Generics around the world just in time